Oxford Business College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจและหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยแต่ละหลักสูตรจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้เรียน อีกทั้งยังสามารถเริ่มเรียนในช่วงใดก็ได้ ตลอดทั้งปี ค่าเรียนไม่สูง และมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้วย หลักสูตรของสถาบันเหมาะกับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือวุฒิทางด้านวิชาชีพ สถาบัน Oxford Business College มีหลักสูตรลัดสำหรับปริญญาตรี เรียนจบใน 2 ปี (ปกตินักเรียนต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี) ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย สถาบันตั้งอยู่ในเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดที่สวยงาม

ชื่อเสียงด้านวิชาการ

คณาจารย์ของสถาบัน นอกจากจะมีประวัติการศึกษาที่ดีเลิศแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร ทำให้มีความรู้ความสามารถที่กว้างขวางในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เข้มข้นทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริงอย่างสมดุล นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สอนในห้องเรียนขนาดเล็ก ด้วยเทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบันในทุกหลักสูตร

ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา

สถาบัน Oxford Business College มีชื่อเสียงในด้านการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของสถาบันเสมอมา เจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาการเรียน โดยจะจัดติวเตอร์ส่วนตัวให้ พร้อมที่ปรึกษาด้านการเรียน นอกจากนี้ สถาบันยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผู้เรียนที่มาจากประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายที่ดีให้กับผู้เรียน 

สถาบันมีหลักสูตรการเรียนลัด สำหรับนักศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านวีซ่า และภาระครอบครัวหรือการทำงาน มีตารางการเรียนและการแนะแนวทางการเรียนแบบตัวต่อตัวที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องการเรียนและความจำเป็นส่วนตัว

ความยืดหยุ่นในการเรียน

หลักสูตรส่วนใหญ่ของสถาบันจะเปิดเรียนในช่วงเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม และจะมีการประเมินความรู้ของวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมากกว่าการทดสอบ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับวิชาธุรกิจ (Business English Language Preparation) ที่เปิดสอนทุกๆ วันจันทร์ได้ 

คุณวุฒิต่างๆ ที่เปิดสอนมีหลากหลาย รวมถึง BTEC Higher National Certificate (ระดับ 4 เทียบเท่ามหาวิทยาลัยปี 1) และ BTEC Higher National Certificate (ระดับ 5 เทียบเท่ามหาวิทยาลัยปี 2) สาขาบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังเปิดสอนคุณวุฒิเฉพาะ เช่น หลักสูตร HNC และ HND อีกด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะมีวิชาเลือก เช่น การตลาด ทรัพยากรบุคคล การบริหาร บัญชี และนิติศาสตร์ เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ที่สูงขึ้นในสถาบัน หรือศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้

Foundation Diploma สาขาบริหารธุรกิจ วิศกรรมศาตร์ และนิติศาสตร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยคุณวุฒิจะได้รับการรับรองโดยสถาบัน Oxford Business College ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (ปี 1) ได้ทันที

เรียนสาขาธุรกิจ

เรียนสาขาวิศวกรรมศาตร์

เรียนสาขานิติศาสตร์

ระยะเวลาเรียน: หลักสูตรลัด: 6 – 9 เดือน
สอบถามเจ้าหน้าที่สถาบันเพิ่มเติม กรณีไม่มีผลสอบ
IELTS

หลักสูตรปริญญาตรี

Oxford Business College เปิดสอนหลักสูตร

Higher National Certificate (HNC)

Higher National Diploma (HND สาขาธุรกิจ)

Higher National Diploma (NHD สาขาธุรกิจการตลาด)

Higher National Diploma (NHD สาขาธุรกิจการบัญชี)

Higher National Diploma (HND สาขาทรัพยากรบุคคล)

 

การสมัครเรียน

วีซ่าประเภท Tier 4 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 

หอพักของสถาบัน

Oxford Business College มีหอพักแห่งใหม่สำหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด และไม่ไกลจากสถาบัน (สามารถเดินได้)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ OBC เพื่อขอข้อมูลการสมัครเรียนได้ที: admissions@oxfordbusinesscollege.ac.uk\/dev/dev

หรือ โทร. (44) 1865791908 เจ้าหน้าที่ของเราสามารถสื่อสารได้หลายภาษา

ที่อยู่ 65 George Street, Oxford OX1 2BQ

ลิงค์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์:

การสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ปฏิทินการศึกษา